Thủ tục cấp giấy phép xây dựng: không cần bản sao CC hoạt động xây dựng

0
402

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết 101/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án 896 thuộc quản lý của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng với nội dung như sau:

  • Bãi bỏ “bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp” trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại Điều 12 của Thông tư 15/2016/TT-BXD; đồng thời bổ sung thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp giấy phép xây dựng tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD.
  • Bổ sung vào mục 3.6 tại đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD.
  • Bãi bỏ yêu cầu cung cấp bản sao photocopy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế các bộ môn tại Phụ lục số 3 kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD.

Xem chi tiết Nghị quyết 101/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 06/10/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here