Thông báo tỷ giá hoạch toán tháng 8

0
509

Ngày 31/7/2017, Kho bạc Nhà nước đã ban hành Thông báo 3623/TB-KBNN về báo cáo thu chi và tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tháng 8/2017 áp dụng thống nhát trên phạm vi cả nước.

Theo đó, tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tháng 8/2017 giữa đồng Việt nam và các ngoại tệ khác được quy định như sau:

  • 1 USD (Đôla Mỹ) = 22.438 đồng
  • 1 EURO (Đồng tiền chung Châu Âu) = 26.345 đồng
  • 1 GBP (Bảng Anh) = 29.466 đồng
  • 1 AUD (Đô la Úc) = 17.917 đồng
  • 1 SGD (Đôla Singapore) = 16.546 đồng

Các cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá đã được thông báo để hoạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Xem thêm tại Phụ lục đính kèm Thông báo 3623/TB-KBNN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here