Thay đổi hồ sơ hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm

0
3445

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm va quỹ quốc gia về việc làm.

Theo đó, thành phần hồ sơ là bản sao giấy tờ chứng minh người lao động, người sử dụng lao động thuộc đối tượng vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm tại Điều 12 Luật Việc làm 2013 sẽ có một số thay đổi như sau:

– Đối với người lao động dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn là bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.

– Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trờ lên là người dân tộc thiểu số bao gồm:

  • Danh sách lao động là người dân tộc thiểu số.
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú.
  • Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

– Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số bao gồm:

  • Danh sách lao động là người khuyết tật và người dân tộc thiểu số.
  • Bản sao giấy xác nhận khuyết tật của những người lao động là người khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.
  • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của những người lao động là người dân tộc thiểu số.
  • Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của những người lao động trong danh sách.

Xem thêm Thông tư 24/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here