Sửa đổi đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

0
2347

Vào ngày 26/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 93/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh – Xã hội.

Theo đó, các thủ tục trong lĩnh vực việc làm sẽ có một số thay đổi cụ thể như sau sau:

– Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; Thủ tục hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm:

  • Bỏ các thông tin cá nhân: ngày, tháng, năm sinh; số CMND, ngày cấp, nơi cấp; dân tộc; tôn giáo; nơi thường trú; chỗ ở hiện nay trong mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03 – Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) và Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm (Mẫu số 01).
  • Bổ sung mã số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trong trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

– Thủ tục tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:

  • Bỏ các thông tin cá nhân: ngày, tháng, năm sinh; số CMND, ngày cấp, nơi cấp; chỗ ở hiện nay trong mẫu Thông báo về việc tìm kiếm việc làm (Mẫu số 16 – Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).
  • Bổ sung mã số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trong trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

– Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, Thủ tục chuyển đổi nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi), Thủ tục giải quyết hỗ trợ học nghề :

  • Bỏ các thông tin cá nhân: ngày, tháng, năm sinh; số CMND, ngày cấp, nơi cấp; nơi thường trú; chỗ ở hiện nay trong mẫu Thông báo (Mẫu số 23 – Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH), Đơn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 10), Đơn đề nghị hỗ trợ học nghề (Mẫu số 18).
  • Bổ sung mã số định danh cá nhân và nơi ở hiện tại (trong trường hợp khác nơi đăng ký thường trú).

– Thủ tục đổi chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia, Thủ tục cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia: Bỏ thành phần hồ sơ bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BLĐTBXH.

Xem chi tiết một số thủ tục khác tại Nghị quyết 93/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 26/9/2017.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here