Quy định mới về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp Quốc phòng

0
1890

Ngày 29/9/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng.

Theo đó, việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng được quy định cụ thể như sau:

Đối tượng tuyển chọn

– Tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp là:

 • Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam trong trường hợp thay đổi tổ chức, biên chế mà chức vụ đang đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí sĩ quan;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ, đang phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội;
 • Công nhân và viên chức quốc phòng.

– Tuyển chọn công nhân, viên chức quốc phòng là:

 • Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp khi chức vụ, chức danh đảm nhiệm không còn nhu cầu bố trí;
 • Hạ sĩ quan, binh sĩ hết thời hạn phục vụ tại ngũ.

Điều kiện tuyển chọn

Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức Quốc phòng ngoài đáp ứng lần lượt các điều kiện tại Khoản 3 Điều 14 và Khoản 3 Điều 28 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng còn phải có được các điều kiện sau đây:

 • Quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế.
 • Đang đảm nhiệm chức danh thuộc diện bố trí là quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm là công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là viên chức quốc phòng.
 • Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm của công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng.

Tiêu chuẩn tuyển chọn

Về phẩm chất chính trị, đạo đức thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch 50/2016/TTLT-BQP-BCA; Điều 10 Thông tư 263/2013/TT-BQP và các quy định sau:

 • Có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 • Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia.
 • Ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật quân sự, bí mật nhà nước.

Về sức khỏe: Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Về trình độ đào tạo: Tốt nghiệp đào tạo từ sơ cấp trở lên.

Xem chi tiết việc tuyển chọn, tuyển dụng trong ngành Quốc phòng tại Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here