Mức trợ cấp hàng tháng dành cho quân nhân phục viên, xuất ngũ

0
1235

Ngày 5/10/2017, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 242/2017/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Theo đó, các đối tượng là quân nhân phục viên, xuất ngũ hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

  • Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng;
  • Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.725.000 đồng/tháng;
  • Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.800.000 đồng/tháng;
  • Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.875.000 đồng/tháng;
  • Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.950.000 đồng/tháng.

Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2017, thay thế Thông tư 130/2016/TT-BQP. Mức trợ cấp hằng tháng quy định tại Thông tư 242/2017/TT-BQP được thực hiện từ ngày 01/7/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here