Mức hỗ trợ đối với người được đào tạo sau tiến sỹ ở nước ngoài

0
4466

Ngày 22/8/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Theo đó, mức kinh phí hỗ trợ cho các chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng tại nước ngoài sẽ được quy định cụ thể như sau:

  • Hỗ trợ tối đa 300 USD/người/tháng cho cá nhân (thời gian hỗ trợ không quá 02 năm); 1.000 USD/tháng cho một nhóm nghiên cứu được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm (thời gian hỗ trợ không quá 06 tháng).
  • Hỗ trợ 100% phí công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học và công nghệ uy tín quốc tế; 100% chi phí đăng ký và công bố quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng chế, giải pháp hữu ích theo quy định tại điểm c và điển d khoản 4 Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.

Bên cạnh đó, các đối tượng đã nêu còn được hưởng một số khoản hỗ trợ khác như:

  • Phí đào tạo, bồi dưỡng, phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các phí khác liên quan đến khóa đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
  • Chi phí làm hộ chiếu, visa.
  • Sinh hoạt phí: tiền ăn, ở, chi phí đi lại hàng ngày, tiền tài liệu và đồ dùng học tập.
  • Bảo hiểm y tế bắt buộc với mức hỗ trợ tối đa 1.000 USD/người/năm;
  • Tiền vé máy bay đi và về (hạng phổ thông);
  • Chi phí đi đường: Mức khoán là 100 đôla Mỹ/người/ cho toàn bộ thời gian đào tạo, bồi dưỡng.

Xem chi tiết Thông tư 88/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 07/10/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here