Hướng dẫn cách chuyển xếp bậc lương cho công nhân Quốc phòng

0
4981

Vừa mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư 207/2017/TT-BQP hướng dẫn thực hiện việc chuyển xếp lương đối với công nhân Quốc phòng.

Theo đó, đối với các đối tượng là công nhân Quốc phòng thuộc biên chế của Quân đội nhân dân thì việc chuyển xếp bậc lương sẽ được căn cứ vào số năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và được xác định cụ thể như sau:

– Các đối tượng tại thời điểm ngày 01/7/2016 được bố trí đúng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Tính từ bậc 1, nếu có hệ số lương dưới 3,95 thì cứ sau 2 năm (24 tháng) sẽ được nâng lên 1 bậc lương theo Phụ lục 1 Thông tư 207.
  • Tình từ bậc 1, nếu có hệ số lương trên 3,95 thì cứ sau 3 năm (36 tháng) sẽ được nâng lên 1 bậc lương theo Phục lục 1 Thông tư 207.
  • Trong quá trình chuyển xếp bậc lương nếu có số tháng dư (chưa đủ 24 tháng đối với hệ số lương dưới 3,95 và chưa đủ 36 tháng đối với hệ số lương trên 3,95) thì số tháng dư này sẽ được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương tiếp theo hoặc xét phụ cấp thâm niên vượt khung.

– Các đối tượng tại thời điểm ngày 01/7/2016 đang bố trí không đúng yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm hoặc văn bằng đào tạo không đúng chuyên môn, chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm thì việc chuyển xếp bậc lương được thực hiện tương tự như trên.

– Các đối tượng đã được xếp lương bậc 10/10 trong loại, nhóm mới mà thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn từ đủ 36 tháng trở lên thì được xếp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung: Đủ 36 tháng được tính 5% mức lương của bậc lương cuối cùng trong loại, nhóm; đủ 12 tháng tiếp theo tính thêm 1%.

– Các đối tượng được tuyển dụng từ ngày 01/7/2017 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được xếp vào bậc 1 của loại, nhóm lương đã được xác định từ trước.

Xem chi tiết Thông tư 207/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here