Hợp đồng 68 là gì?

2
41400
hợp đồng 68 là gì

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, có Nghị Định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Từ đó trong giao tiếp mọi người có cụm từ “hợp đồng 68”. Hợp đồng này người lao động coi như được tuyển chính thức giống như biên chế, nhưng khi giảm biên chế thì người có hợp đồng 68 được đem ra xét trước.

Hợp đồng 68 vẫn được nâng lương theo ngạch, bậc và được đóng bảo hiểm xã hội cũng như được hưởng mọi quyền lợi như 1 biên chế.

Các điều cần lưu ý trong Nghị định 68/2000/NĐ-CP

 • Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

  2. Lái xe;

  3. Bảo vệ;

  4. Vệ sinh;

  5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

  6. Công việc khác.

 • Điều 3. Không thực hiện chế độ hợp đồng đối với những người làm bảo vệ ở các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan; lái xe cho các chức danh quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước.
 • Điều 6.1. Điều kiện đối với bên ký hợp đồng với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

  a) Cá nhân:

  Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của công việc do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận;

  Có lý lịch rõ ràng;

  Có năng lực và trình độ để hoàn thành công việc;

  Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục và trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề, hoặc làm công việc nhất định có liên quan đến công việc ký hợp đồng.

  b) Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ phải có khả năng thực hiện công việc nêu tại Điều 1 của Nghị định này và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  2. Điều kiện đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng:

  a) Phải có nhu cầu về các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định này;

  b) Việc ký hợp đồng do người đứng đầu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thẩm quyền thực hiện hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người phụ trách công tác tổ chức cán bộ hoặc phụ trách công tác văn phòng thuộc quyền ký.

Bạn có thể xem thêm tại Thư Ký Luật.

SHARE

2 COMMENTS

  • Công việc khác là các công việc như: nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,… Theo mình những công việc này không đòi hỏi bằng cấp, chuyên môn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here