Chuẩn Hiệu trưởng theo Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT

0
638
Hình ảnh minh họa

Vừa qua ngày 20/07/2018 Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thay thế cho Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực thi hành vào 04/09/2018. Qua đó Thông tư này quy định chung về chuẩn hiệu trưởng của các cơ sở giáo dục phổ thông theo giáo dục Việt Nam và nâng thêm một tiêu chuẩn mới so với quy định cũ.

Mục đích ban hành để làm cơ sở tự đánh giá, về phẩm chất, năng lực qua đó có kế hoạch bồi dưỡng cũng như theo cơ sở đó các cơ quan nhà nước đánh giá, xây dựng chế độ chính sách cho phù hợp.

Để đạt chuẩn hiệu trưởng phải thỏa mãn 5 tiêu chuẩn (bao gồm 18 tiêu chí), cụ thể:

  • Phẩm chất nghề nghiệp;
  • Quản trị nhà trường;
  • Xây dựng môi trường giáo dục;
  • Thiết lập mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội;
  • Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.

Nội dung chi tiết tiêu chuẩn, xếp loại chuẩn hiệu trưởng xem chi tiết tại Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here