Bổ sung quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm thừa phát lại

0
5552

Trên tinh thần của Nghị quyết 107/2015/QH13 về thực hiện chế định Thừa phát lại và nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý đối với Thừa phát lại, Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thay thế cho Nghị định 61/2009/NĐ-CP và Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2009/NĐ-CP.

Theo đó, một người để được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm là Thừa phát lại phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:

  • Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe bảo đảm hành nghề và không quá 65 tuổi.
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành luật.
  • Có thời gian công tác pháp luật từ 05 năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học chuyên ngành luật.
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
  • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Đối với các tiêu chuẩn bổ nhiệm Thừa phát lại được quy định tại Nghị định 61/2009/NĐ-CP và Nghị định 135/2013/NĐ-CP vẫn sẽ được áp dụng trong thời hạn 1 năm kể từ nào Dự thảo Nghị định có hiệu lực.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here