LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM

Quy định số nhân sự tối đa cơ sở cai nguyện

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu...

THUẾ - KẾ TOÁN

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng,...

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện...

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng,...

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện...

APPF 27 thông qua 14 Nghị quyết

Sau 3 ngày làm việc, Hội nghị APPF 27 đã thông qua 14 nghị quyết trên cơ sở 43 dự thảo nghị quyết do...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

BÀI VIẾT HOT NHẤT

debit note là gì

Debit note là gì?

lợi nhuận gộp là gì

Lợi nhuận gộp là gì?

hợp đồng 68 là gì

Hợp đồng 68 là gì?